Projecten 

KCEM initieert eigen projecten en/of wordt regelmatig gevraagd om samen te werken bij maatschappelijke projecten.

Theatervoorstelling 'Zoek'

De projectpartners van “Vrouwenschakels”, de Limburgse VrouwenRaad en de Stichting SMKK, zijn in Maastricht gestart met het project Vrouwenschakels; een serie ontmoetingen waarin vrouwen met verschillende etnische achtergronden met elkaar in gesprek zijn gegaan over thema’s die vrouwen met elkaar verbinden. Deze thema’s zijn vertaald en vormgegeven in de theaterproductie ZOEK.

In 2010 kende het project een vliegende en succesvolle start, doordat de LVR samenwerking zocht en vond bij het Kenniscentrum Empowerment Maastricht / Heuvelland. KCEM werd meteen gegrepen door het idee, stelde haar netwerk open voor de projectleider en de regisseur en werkte actief mee om het project vorm te geven.

Op advies van KCEM werd gekozen voor het woord "Identigratie": op zoek naar de verbinding van eigen identiteit naar integratie. Samen is ook gekeken op welke wijze het project kan inspelen op reeds bestaande lokale initiatieven. Via KCEM kon worden ingehaakt op het euregionaal congres van Public Mental Health, dat alle initiatieven rond leefbaarheid in wijken en buurten bundelt.

Doelgroep van het PMH zijn de beleidsmakers en politici en tijdens het congres werd via de thematiek van het toneelspel benadrukt, dat vrouwen het fundament vormen onder sociale samenhang en veiligheid. Hun betrokkenheid schept kansen voor een veilige leefbare omgeving met respect en solidariteit tussen mensen.