Projecten 

KCEM initieert eigen projecten en/of wordt regelmatig gevraagd om samen te werken bij maatschappelijke projecten.

Bejaarden en Begeerte

Met de steun van het KCEM heeft het Huis van Bourgondië in 2011 een theatervoorstelling op de planken gebracht van Het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe Helden.

Zowel het Huis van Bourgondië als het KCEM staan erg open voor die makers die zich met hun kunst echt willen verbinden met de maatschappij. Zo’n theatervoorstelling was “Bejaarden & Begeerte” van Lucas de Man en Oscar Kocken.

Door een aantal persoonlijke voorvallen zijn zij zich gaan interesseren voor het relationele leven van bejaarde mensen. Zij zijn zelf de straat opgegaan, hebben verzorgingshuizen bezocht, interviews gehouden en ouderen bezocht. Dit alles in functie van een hoger doel om mensen in het algemeen een ander inzicht te geven in het thema sexualiteit en relaties op oudere leeftijd. Met name voor de kinderen en kleinkinderen e.a. is het vaak een taboe: liefde en verliefdheid van ouderen. Dit onderwerp ter sprake brengen in een integere en humoristische setting werkt bevrijdend voor alle leeftijden.

Voor het KCEM betekende dit wederom ondersteuning bieden aan een partner, verbindingen maken en bruggen slaan tussen disciplines, nationaliteiten, religies en in dit geval generaties.