Organisatie

Planning is not about making plans,                        
but about changing minds.

Sterk op zichzelf

De Maastrichtse Vrouwenraad (waarin 14 verschillende vrouwenorganisaties waren verenigd) was als organisatie al vele jaren actief om de verhouding tussen mannen en vrouwen een gelijkwaardig karakter te geven. Een taak die volledig was gefocust op verbetering van de rol van de vrouw binnen een persoonlijke relatie, binnen een werkomgeving en binnen de maatschappij in zijn algemeenheid.

Als Kenniscentrum Emancipatie Maastricht, kortweg KCEM, werd een bredere richting ingeslagen. Niet alleen de emancipatie van de vrouw stond centraal, nee, emancipatie in zijn geheel.

Tegenwoordig staat KCEM voor Kenniscentrum Empowerment Maastricht / Heuvelland. Het begrip Empowerment beslaat de positie van eenieder die in een samenleving tot zijn/haar recht wil komen. Het KCEM wil dan ook een brug slaan tussen man, vrouw, jong, oud en de maatschappij in al haar vormen.

Verbonden door visie

Het KCEM heeft een duidelijke visie op de samenleving en werkt eraan deze visie te vertalen in heldere en werkbare projecten vanuit één centraal punt en tracht haar visie op empowerment binnen bredere en actuele maatschappelijke kaders te plaatsen.

Samen sterker

Tegelijkertijd met het ontdekken van elkaars kwaliteiten, kennis, ervaringen en visie ontstond de wens samen verder te werken aan een betere Maastrichtse samenleving; opener, toegankelijker en leefbaar voor iedereen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of cultuur. Kortom, een samenleving voor iedereen!