Doelstelling

Als we de juiste kant uit kijken,                            
hoeven we alleen nog maar door te lopen.

Onze kernwaarden

Visie

Wij zien een samenleving die verandert, wat zo hoort te zijn. We zien ook dat de veranderingen gelijktijdig op alle vlakken plaatsvinden: economisch, politiek, financieel, cultureel, sociaal, media en bestuurlijk. De gevolgen zijn direct waarneembaar op individueel niveau: verminderde financiële armslag en groeiende onzekerheid over de toekomst, studiemogelijkheden, zorgaanbieding en oudedagvoorziening, over wonen, welstand en veiligheid. We zien dat de samenleving verandert. En we vinden dat de huidige veranderingen impuls kunnen geven aan een nieuwe samenleving, meer dan ooit toegankelijk voor en eigendom van elk individu met een natuurlijke attitude tot participatie. Gestuurd door kennis, begrip, acceptatie, mentaliteit en gedrag. En gebaseerd op eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Missie

Wij zien het als onze taak de eigen talenten, kennis, ervaring en persoonlijkheid van een individu te laten laten ontdekken, mee te helpen ontwikkelen en inzetbaar te maken binnen de eigen relatie, de straat, woonwijk en verder. We zien het als onze taak Empowerment daarvoor als instrument in te zetten, met als ultiem doel  actieve participatie van mensen en cohesie in de samenleving. We zien het als onze taak deze cohesie in de samenleving te stimuleren en te bestendigen door verschillende generaties met elkaar in contact te brengen, waarbij latente en manifeste kennis en kunde, ervaring en inzichten onderling vrij worden gedeeld. Wij streven naar meerwaarde door te blijven delen.

Ambitie

Het is onze ambitie om met een kleine professionele organisatie van een sterk, betrokken en proactief bestuur, vaste en vrijwillige medewerkers doelgerichte, efficiënt ingerichte en aantrekkelijke programma’s, cursussen, ideeën, evenementen, trainingen en stageplekken actuele kennis te bieden, die kunnen leiden tot empowerment op individueel niveau met waardevermeerdering voor iedere deelnemer van onze samenleving; zakelijk, bestuurlijk, sociaal of persoonlijk.