Nieuws

Hier vindt u onze gepubliceerde nieuwsberichten.

Binnenkort: Nieuwe Cursus

In november/december begint in het KCEM een nieuwe cursus: "Positieve Gezondheid" - Vitaliteit en Empowerment.

Deze cursus zal bestaan uit 12 bijeenkomsten/workshops (1 x per week) waarin alle dimensies van positieve gezondheid zoals onderscheiden door Machteld Huber (https://iph.nl) aan bod komen.

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Om de zelfredzaamheid van de deelnemers te bevorderen wordt hieraan veel aandacht besteed .

Doel van de cursus: Het ontdekken waar je talenten liggen en er ook iets mee gaan doen, voor jezelf of voor een ander. Door de mogelijkheid ook voor een ander iets te doen, leert men samenwerken en zich mede daardoor betekenisvol te voelen

De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Meer informatie zal volgen.

Spinnenweb