Kenniscentrum Empowerment is een vrijwilligersorganisatie met een maatschappelijke opdracht.

Wij zijn niet nieuw, maar in de loop der jaren ontstaan uit verschillende belangengroepen en inmiddels uitgegroeid tot een organisatie van betekenis en waarde voor het individu en de samenleving binnen de Zuidlimburgse regio.

Voortschrijdend inzicht gebaseerd op kennis, attitude en mentaliteit heeft geleid tot het Kenniscentrum Empowerment van vandaag.

Ons ultieme doel is de samenleving opener, toegankelijker en eigendom te maken van mensen die deel uit maken van die samenleving.

Een samenleving voor iedereen!

lees meer over het KCEM

nieuws

Maatschappelijke Beursvloer

16-11-2018

Maastricht Heuvelland

lees meer